Bemutatkozás

Az óvoda homlokzatán lévő tábla hirdeti, hogy Körmend nagyközség közönsége a Körmendi Takarékpénztár és az Általános Nőegylet segítségével alapította 1905-ben. Az indulás évében a Batthyány család látta el a fenntartását.
Ezekben az években városunkban a gyermeklétszám fokozatos emelkedése, a nők nagyobb mértékű munkavállalása miatt a képviselőtestület elhatározta, hogy egy második óvodát építtet föl Körmenden.
Néhai Udvari Ferenc alapítványt hozott létre 300 aranyfrank alaptőkével, melyet a körmendi képviselőtestület kezelése alá helyezett. A körmendi Takarékpénztár és a körmendi Általános Nőegylet közel 8000 koronát adományozott,a városi közgyűlés pedig 2300 koronát szavazott meg a költségekre. Az építkezésre kiírt pályázatot Flieger Ede építész nyerte el.
Az első óvónői állást Schmoll Erzsébet töltötte be,s az óvoda 1906 március 19.-étől fogadta a gyermekeket. Az ünnepélyes megnyitóra 1906 október 14-én került sor.Az óvoda feladata kezdetben csak a gyerekekre történő felügyelet volt,étkeztetést nem vállaltak. A férőhelyek száma már a kezdetektől kevésnek bizonyult, 125 gyermeket írattak be 75 férőhelyre.

Az óvónők a kezdetektől fogva rendszeresen szerveztek különböző óvodai ünnepélyeket, melyeket megtekintettek a város vezetői és lakosai is.
Mivel a túl magas létszám továbbra is gondot jelentett, az óvodai felügyelőbizottság ezért 1942-ben az óvódaépület bővítése mellett döntött. A bővítésre kiírt pályázatot Boda István körmendi képesített kőművesmester építési vállalkozó nyerte el. A bővítés után két óvónő és két dajka látta el a 120 gyereket.

1943-ban a II. kerületi óvodában ideiglenes napközi otthon, bölcsőde létesült, és étkezési akció zajlott a rászorulók részére. 1944 szeptemberétől a háborúra való tekintettel egész napos nyitvatartást és a 2 éves korúak felvételét rendelte el az óvodai felügyelőbizottság.
Az óvoda 1957-ben 3 csoportra bővült.
Korábban az óvoda neve II. körzeti Napköz otthonos Óvoda volt, az önállósodás után II. sz. Napközi Otthonos Óvoda lett.


1970-ben az óvoda 3 csoporttal bővült, így már 6 csoporttal üzemelt.1972-ben 2, majd 1973-ban ismét 2 foglalkoztató terem épült. Az új épületrészben bevezetésre került a központi fűtés.
1974-ben bölcsőde épült az óvoda mellé.1977/78-as tanévben kilenc csoportban 14 óvónő dolgozott, akik közül 4 képesítés nélküli volt. A beíratott gyermeklétszám 294 fő.
1980 október 1-től megnyitották a Nádaljai úti óvodát.
A gyermekvédelmi munka az évek során egyre hangsúlyosabb szerepet kapott. Az anyanyelvi nevelés, mint kiemelt feladat az 1970-es tanévtől jelentkezik..
Az 1990/91-es tanévben korszerűsítették a fűtést a régi épületrészen.1994. február 15.-én a Fürst Sándor úti tagóvodát megszüntette.
1995. szeptember 1-től az intézmény vezetője: Vadász Mária,aki azóta is ellátja a feladatot.
Az 1999/2000-es tanévben a lapos tetős pavilonokra magas tető került, így az állandó beázások megszűntek.
Körmend Város Önkormányzata a 2000/2001-es tanévtől a központi óvodában a csoportok számát 1-el csökkentette, így 8 gyermekcsoport üzemelt tovább.
2000-től közhasznú alapítvány (Mátyásovi Alapítvány) működik az óvodában. A lecsökkent gyermeklétszám miatt 2018 szeptemberétől 7 csoport működik az óvodában.
Fenntartónk az óvodai konyhát 2001 augusztusától vállalkozásba adta, így a SODEXHO Kft. látja el a mai napig is a gyermekek étkeztetését.


1973 december 3.-án adták át Körmend II. számú Bölcsődéjét, melynek építését a helyi gyárak és több munkahely is támogatott. A dolgozói létszám kezdetben 18 fő volt a 40 férőhelyes gyermekintézményben. 1996 január 1-től a Hunyadi úti bölcsődét bezárták, ekkor a 40 férőhelyre 58-60 gyermek jutott. 2007-től öszevont intézményként működik az óvoda és bölcsőde, valamint a nádaljai, molnaszecsődi és egyházashollósi óvoda, Mátyás Király Utcai Óvoda és Bölcsőde néven. A bölcsőde szakmailag teljesen önálló, mely Helyi nevelési –gondozási program alapján működik, a dolgozói létszám 13 fő.
2014-ben az intézmény neve Körmendi Mátyás Király Utcai Óvoda és Bölcsődére változott. A bölcsődei férőhely számát 2015-ben 48 főre emelték. 2016.-ban az intézményösszevonás nyomán Körmendi Bóbita Bölcsőde nevet kapta. 2018-ban a lecsökkent gyermeklétszám hatására megmaradt a 48 férőhelye a bölcsődének, de a gyermekek elhelyezését a társulás 3 gyermekcsoportban határozta meg.

2016 szeptember 1.-én a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás összevonta 1 vezetés alá a Körmendi Óvodákat, melynek székhelye a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde, (9900 Körmend, Bartók Béla u. 9. ) lett.

Intézményvezető:
Kőházyné Fasching Anikó

Óvodánk neve: Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde

                            Mátyás Király Utcai Tagóvodája

Csoportjaink:

Aranyhal:

 • Vass Virág Marianna, óvodapedagógus, tagóvoda vezető
 • Böröcz Sára óvodapedagógus
 • Funtigné Korpics Rita pedagógiai asszisztens
 • Kercsmár Istvánné(Gyöngyi néni) dajka


Vackor:

 • Jurasits Jánosné (Brigi néni)óvodapedadagógus
 • Koltai Emese óvodapedagógus
 • Funtigné Korpics Rita pedagógiai asszisztens
 • Páll Szilveszterné (Anita néni) dajka


Búzaszem: 

 • Kozár Éva óvodapedagógus
 • Benedek Borbála óvodapedagógus
 • Balogh- Szebelédi Krisztina dajka


Csillag:

 • Závecz Lilla óvodapedagógus
 • Buda Brigitta gyógypedagógiai asszisztens
 • Varga Péterné (Éva néni) dajka


Aranyvár:

 • Szakály Katalin óvodapedagógus
 • Sereginé Takács Georgina óvodapedagógus
 • Pappné Rózsa Mária dajka


Süni:

 • Gergelyné Sebák Katalin óvodapedagógus
 • Szalai- Laczkó Anett pedagógiai asszisztens
 • Joó Lászlóné (Anita néni) dajka


Napsugár:

 • Sávolyné Lőrincz Erika óvodaped, fejlesztő ped,
 • Szabó- Unger Tímea pedagógiai asszisztens
 • Bejczi Anikó dajka


 

Nádaljai úti Óvoda

A Körmendhez csatolt Horvátnádalja óvodája 1980 október 1.-én nyitotta meg kapuit. Kezdetektől a körmendi II.sz óvodához a jelenlegi Mátyás Király Utcai Óvodához tartozott, mint tagóvoda. Mindig is 1 vegyes csoporttal működött. Nagyon jó volt a kihasználtsága az intézménynek, ezért Körmend Város Önkormányzatának köszönhetően a 25 éves évfordulóra teljesen újra építették az épületet, hogy az megfeleljen az óvodai neveléshez szükséges minden feltételnek. Az óvoda udvara, tornaszobája, terasza és a jó falusi levegő elősegítik a gyermekek egészséges mozgásfejlődését.

Molnaszecsődi Óvoda

A Molnaszecsődön 1977 október 1. óta üzemel óvoda. A jelenlegi óvodaépületet 1979-ben alakította ki az önkormányzat a régi általános iskola és szolgálati lakásból. Az intézmény 2 csoport részére rendelkezik a szükséges kiszolgálóhelyiségekkel és a hatalmas udvarral. Egyházashollós, Molnaszecsőd, Magyarszecsőd óvodásai jártak oda 1992-ig, amikor Egyházashollós kilépett, önálló óvodát nyitott. Azóta az óvoda 1 vegyes csoporttal működik. Jelenleg a Molnaszecsődi, Magyarszecsődi, Szarvaskendi, Mizdói települések óvodáskorú gyermekei járnak az intézménybe. Kirándulásokat szerveznek, sok időt töltenek a szabadban és részt vesznek a körmendi színház gyermekelőadásain.

Egyházashollósi Óvoda

Az óvodát a volt Öregek Napközi otthona épületéből alakították ki, mely 1992 januárjában került átadásra. A csoportszoba tágas, világos, a nagyméretű füves játszóudvar és gyümölcsös igen jó lehetőséget biztosít a gyermekek szabadban történő foglalkoztatásához. gyümölcsös igen jó lehetőséget biztosít a gyermekek szabadban történő foglalkoztatásához. A gyermekek mozgásos tevékenységeihez és a külső világ tevékeny megismeréséhez szükséges feltételek adottak az 1 vegyes csoport részére. Az óvodát a helyi önkormányzat önállóan tartja fenn és csak a helyi, Egyházashollósi gyermekek veszik igénybe. Az érdeklődő gyermekek részére az intézmény alapfeladaton kívüli tevékenységként táncoktatást is szervez. Az óvodások gyakran vesznek részt a falu ünnepségein pl. Öregek Napja, ahol kis műsorukkal emelik a rendezvény színvonalát. A falu lakosaival közös autóbuszos kiránduláson vesznek részt minden évben az óvodások, hogy távolabbi helyeket is megismerjenek.
Mátyás Király Utcai Óvoda és Bölcsőde
Cím: 9900 Körmend, Mátyás király utca 18.
Telefon: 94/594-278
E-mail: matyasovi@freemail.hu